Про нас

Центр інновацій  в електронному урядуванні (ЦІЕУ) м. Одеси створений за програмою EGAP (Е-governance for Accountability and Participation) «Електронне урядування задля прозорості влади та участі громади» в Україні. До складу центру входять навчально-наукові лабораторії інновацій в електронному урядуванні Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

ons variant

Лабораторії створена з метою вирішення сучасних завдань з:

 • забезпечення освітнього процесу з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації публічних службовців, працівників державних підприємств та установ, суб’єктів громадськості та слухачів (студентів) у сфері електронного урядування та електронної демократії за денною або заочною формою навчання, у тому числі і в дистанційному форматі;
 • підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Академії, інших закладів та персоналу підприємств і організацій;
 • розробки та апробації програм тренінгів та програм підвищення кваліфікації для публічних службовців з питань електронного урядування та електронної демократії, у тому числі у дистанційній формі, програм підготовки студентів з питань електронного врядування;

розбудови освітньо-інформаційної платформи для підвищення кваліфікації зазначеної категорії осіб як у межах Одеської області, так і в Миколаївській та Херсонській областях за заочно-дистанційною формою навчання.

Центр інновацій  в електронному урядуванні (ЦІЕУ) м. Одеси входить до мережі ЦІЕУ міст України, а саме: Луцьк, Вінниця, Дніпро та центру розвитку лідерства у м. Київ.

Наші партнери:

 1. Google Україна;
 2. Національна академія державного управління при Президентові України;
 3. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 4. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 5. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 6. Вінницький національний технічний університет;
 7. Луцький центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;
 8. Одеський національний політехнічний університет;
 9. Міжнародний гуманітарний університет;
 10. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського;
 11. Комунальне підприємство “Одеський інформаційно-аналітичний центр”;