Публічний захист магістерських робіт випускників 2018 року факультету державного управління (спеціальність “Державне управління”, спеціалізація “Інформатизація державного управління”)

10 та 12 лютого 2018 року в рамках державної атестації випускників 2018 року факультету державного управління (спеціальність “Державне управління”, спеціалізація “Інформатизація державного управління”) відбувся публічний захист магістерських робіт. На розгляд членам державної екзаменаційної комісії були представлені наступні роботи:

 • Бейлін Сергій Олександрович «Відкриті данні на регіональному та місцевому рівнях: організаційні та технологічні аспекти», науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем Пігарєв Ю.Б.;
 • Бородуліна Аліна Юріївна «Використання технологій е-урядування для взаємодії публічних органів влади з громадянами», науковий керівник – к.політ.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Куспляк І.С.;
 • Васєв Володимир Олександрович «Підвищення ефективності державного контролю у сфері захисту інформації», науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем Пігарєв Ю.Б.;
 • Вацюк Олег Ігоревич «Організаційно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки держави в сучасних умовах» науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Макарова І.О.;
 • Давид Світлана Анатоліївна «Механізми оприлюднення інформації про відкритість бюджетних коштів та її використання», науковий керівник – к.політ.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Куспляк І.С.;
 • Дмитриченко Сергій Володимирович «Особливості захисту персональних даних в інформаційно-телекомунікаційних системах органів публічної влади», науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем Пігарєв Ю.Б.;
 • Кабанов Володимир Володимирович «Електронне урядування як інструмент формування відкритої та прозорої влади», науковий керівник – к.політ.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Куспляк І.С.;
 • Кириловська Ольга Юріївна «Електронний документообіг в реінжинірингу адміністративних процесів органів Державної фіскальної служби», науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Макарова І.О.;
 • Клим Олександр Богданович «Електронні послуги в місцевих органах військового управління: сфера застосування та перспективи», науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем Пігарєв Ю.Б.;
 • Осійчук Марія Олексіївна «Механізми взаємодії між публічними органами влади та громадянами в системі електронного урядування», науковий керівник – к.політ.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Куспляк І.С.;
 • Прохода Христина Григорівна «Проблеми надання послуг в електронній формі та можливі шляхи їх вирішення», науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Макарова І.О.;
 • Скакунов Олег Володимирович «Державні інформаційні ресурси, як об’єкт захисту в спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах», науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем Пігарєв Ю.Б.;
 • Чепіга Володимир Миколайович «Технології дистанційного навчання в процесі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації публічних службовців: сучасний стан та перспективи», науковий керівник – к.політ.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Куспляк І.С.;
 • Хренова Людмила Сергіївна «Реалізація стратегічного управління в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій: управлінський аспект», науковий керівник – кандидат наук з державного управління кафедри публічного управління та регіоналістики Панченко Г.О.

Усі випускники спеціалізації “Інформатизація державного управління” успішно захистили свої магістерські дослідження. Шість робот були оцінені членам державної екзаменаційної комісії відміткою “відмінно”, інші – відміткою “добре”. Відмінні оцінки отримали наступні випускники: Васєв Володимир Олександрович, Дмитриченко Сергій Володимирович, Клим Олександр Богданович, Скакунов Олег Володимирович, Чепіга Володимир Миколайович, Хренова Людмила Сергіївна.

Також дивіться інші новини

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *