НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА

щодо впровадження вибіркової компоненти «Електронне урядування»
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

 

119 вересня 2018 року за підтримки швейцарсько-української програми EGAP «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» та департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на базі Одеського центру інновацій в електронному урядуванні відбулася науково-методична рада щодо впровадження вибіркової компоненти «Електронне урядування»  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».

У роботі ради взяли участь науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти м. Одеса, а саме: Національного університету «Одеська юридична академія», Національного університету «Одеська морська академія»,  Одеської державної академії будівництва та архітектури,  Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова,  державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеського національного політехнічного університету, Одеського державного аграрного університету, вищого навчального закладу «Одеська державна академія технічного регулювання та якості» та ОРІДУ НАДУ Президентові України.

На нараді були присутні та взяли активну участь науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти м. Вінниця, а саме: Вінницького державного педагогічного університету, Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету та Вінницького національного аграрного університету.

У режимі відеоконференції активну участь у роботі ради взяли фахівці та науково-педагогічні працівники Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та науково-педагогічні працівники Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

У роботі ради також взяли участь головний спеціаліст відділу професійної освіти департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації О.В. Керсанов, координатор програми EGAP в Одеській області І. Копиченко  та представник міжнародного благодійного фонду Карітас Україна М.Г. Коваль.

З вітальним словом до учасників наради звернувся перший заступник директора ОРІДУ НАДУ Президентові України М. П. Попов. Він підкреслив, що електронне урядування відіграє суттєву роль у розбудови інформаційного суспільства і є рушійною силою сталого розвитку держави.

Координатор компоненти «розбудова потенціалу» програми EGAP А.І. Семенченко підвів підсумки регіональних заходів щодо впровадження у підготовку та підвищення кваліфікації публічних службовців, слухачів та студентів, а також представників інститутів громадянського суспільства дисциплін, модулів та курсів у сфері електронного урядування та електронної демократії. Він зазначив, що Одеський регіон гідно представлено у програмі EGAP. Тільки за перше півріччя 2018 року на базі Одеського центру інновацій в електронному урядуванні підвищили кваліфікацію у сфері електронного урядування та електронної демократії  більш ніж 130 публічних службовців Одещини та близько 40 слухачів та студентів закладів вищої освіти м. Одеса.

Заступник директора департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради В.Л. Попов щиро привітав учасників ради та звернув увагу на необхідність консолідувати науковий потенціал закладів вищої освіти м. Одеса на вирішенні проблем щодо впровадження цифрових технологій в електронне врядування на регіональному та місцевому рівні, відродити ІТ-спільноту м. Одеса,  сфокусувати навчання слухачів та студентів на практично орієнтовну платформу, а програмні компетентності  та результати навчання розробляти спільно з фахівцями органів публічної влади.

Досвідом запровадження вибіркової компоненти «Електронне урядування»  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», кваліфікація «магістр» поділився Ю.Б. Пігарєв, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Він запропонував орієнтуватися на рамку цифрової компетентності для громадян Європейської комісії DigComp v. 2.1 як основу для розробки цифрових компетентностей при підвищенні кваліфікації,  та Європейську рамку для цифрових освітніх організацій при підготовці фахівців першого та другого рівня вищої освіти. Як приклад була продемонстрована інтерактивна навчальна платформа ALL ABOARD (digital skills in higher education). Також було представлено блок вибіркових дисциплін спеціалізації «Електронне урядування» освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». Для подальшого обговорення презентованого матеріалу запропоновано використати спільноту «Е-урядування та е-демократія в закладах освіти» у багатомовної соціальної мережі Google+.

Керівник науково-виробничого центру підвищення кваліфікації, працевлаштування та виробничої практики Одеської національної Академії зв’язку імені О.С. Попова Я.В. Гапанович та доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові України І.О. Макарова поділилися досвідом запровадження дисциплін у сфері е-урядування, е-демократії та цифрової економіки для підготовки фахівців першого рівня вищої освіти та надали слушні пропозиції.

Дуже цікаві пропозиції надав завідувач кафедри правових наук та філософії Вінницького державного педагогічного університету О.І. Яременко щодо включення до нормативного шару е-урядування розділ «інформаційне право». Доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіт С.С. Кізім доповіла про досвід запровадження дисциплін у сфері е-урядування та е-демократії у Вінницькому державному педагогічного університету.

Заступник завідувача кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеського національного політехнічного університету О.С. Балан поділився досвідом кафедри у запровадженні дисциплін у сфері е-урядування та е-демократії для студентів спеціальності «Публічне  управління та адміністрування» першого рівня вищої освіти.

Заслуговує  уваги і виступ Г.Г. Савицької, доцента кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики, кандидата економічних наук Донецького національного університету імені Василя Стуса. Незважаючи на різні складності, кафедра досягла певних успіхів у запровадженні дисциплін у сфері е-урядування та е-демократії в навчальний процес.

Своїм позитивним досвідом у напрямку використання дисциплін спрямування «е-урядування та е-демократія» поділилися завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету В.В. Соколовська та доцент кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету Н.П. Юрчук.

Наприкінці А.І. Семенченко підвів підсумки науково-методичної ради та запевнив, що напрацьовані матеріали наради увійдуть до загальних пропозицій для подальшої співпраці в рамках програми EGAP «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади».

Також дивіться інші новини