Публічний захист магістерських робіт випускників 2019 року факультету публічного управління та адміністрування (спеціальність “Публічне управління та адміністрування”, вибіркова компонента “Електронне урядування”)

IMG_943909 та 10 грудня 2019 року в рамках державної атестації відбувся публічний захист кваліфікаційних робіт слухачів факультету публічного управління та адміністрування на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». На розгляд членам державної екзаменаційної комісії були представлені наступні роботи:

Ананченко Світлана Олександрівна, «Електронні адміністративні послуги: сучасний стан та перспективи впровадження», науковий керівник – к.політ.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Куспляк І.С.;

Бикова Вікторія Леонідівна, «Використання цифрових технологій для вдосконалення системи соціального захисту населення (на прикладі управління соціального захисту Вітовської районної державної адміністрації Миколаївської області)», науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Макарова І.О.;

Бойко Інна Іванівна, «Напрями використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації діяльності центрів надання адміністративних послуг (на прикладі управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради)», науковий керівник – к.політ.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Куспляк І.С.;

Бойко Тетяна Олександрівна, «Розвиток системи надання адміністративних послуг в умовах цифрової трансформації», науковий керівник – к.політ.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Куспляк І.С.;

Бурковська Тетяна Миколаївна, «Моніторинг та оцінювання інструментів електронної демократії на регіональному та місцевому рівнях», науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Макарова І.О.;

Гончаров Ігор Володимирович, «Надання адміністративних послуг в електронному вигляді: управлінсько-організаційний аспект», науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем Пігарєв Ю.Б.;

Копиченко Іван Юрійович, «онцепції з розвитку електронної демократії як засада підвищення рівня громадської участі у прийнятті рішень», науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем Пігарєв Ю.Б.;

Краснонос Світлана Вікторівна, «Електронне врядування на місцевому рівні: організаційно-правовий аспект», науковий керівник – к.пед.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Сметаніна Л.С.;

Кужильна Катерина Вікторівна, «Цифровізація судової діяльності: сучасний стан та перспективи», науковий керівник – к.політ.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Куспляк І.С.;

Марченко Ірина Зіновіївна, «Використання інформаційних технологій для організації та проведення виборчого процесу», науковий керівник – к.пед.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Сметаніна Л.С.;

Михеєва Катерина Вікторівна, «Реінжиніринг адміністративно-управлінських процесів: аспекти сумісності», науковий керівник – к.пед.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Сметаніна Л.С.;

Ніколайчук Станіслав Володимирович, «Цифрова трансформація медичної сфери: регіональний аспект», науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем Пігарєв Ю.Б.;

Попов Володимир Леонідович, «Захист державних електронних інформаційних ресурсів в органах місцевого самоврядування», науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем Пігарєв Ю.Б.;

Тинкован Олена Валеріївна, «Єдине вікно, як універсальний інструмент надання електронних адміністративних послуг (на прикладі Одеського регіону)», науковий керівник – к.пед.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Сметаніна Л.С.;

Фоміна Мілена Олександрівна, «Центри надання адміністративних послуг в Україні: удосконалення діяльності міських відділів», науковий керівник – к.політ.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Куспляк І.С.;

Франчук Галина Іванівна, «Державно-громадське та державно-приватне партнерство у сфері відкритих даних: інструменти візуалізації та аналітики», науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем Пігарєв Ю.Б.;

Харченко Жанна Олегівна, «Інструменти реалізації електронної участі громадян в органах місцевого самоврядування», науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем Пігарєв Ю.Б.;

Харченко Олена Олексіївна, «Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система як інструмент електронного правосуддя», науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Макарова І.О.;

Черноусова Лариса Володимирівна, «Технологія дистанційного навчання для підвищення кваліфікації державних службовців сфери соціального захисту населення», науковий керівник – к.пед.н., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Сметаніна Л.С.;Явоненко

Явоненко Тетяна Сергіївна, «Масові відкриті он-лайн курси як складова навчання та підвищення кваліфікації публічних службовців протягом всього життя», науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем Пігарєв Ю.Б.

Усі випускники успішно захистили свої магістерські дослідження. Відмінні оцінки отримали наступні випускники: Ананченко Світлана Олександрівна, Бурковська Тетяна Миколаївна, Гончаров Ігор Володимирович, Копиченко Іван Юрійович, Ніколайчук Станіслав Володимирович, Попов Володимир Леонідович, Франчук Галина Іванівна та Харченко Жанна Олегівна, Сім випускників отримали рекомендації державної екзаменаційної комісії щодо вступу до аспірантури.

Також дивіться інші новини