Розпочалася робота державних екзаменаційних комісій

IMG_9245_1024З 03 грудня 2019 року в інституті розпочали роботу державні екзаменаційні комісії. В період з 03 по 04 грудня 2019 року відбувся прийом державних екзаменів у слухачів факультету публічного управління та адміністрування за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за вибіркової компоненти «Електронне урядування».

До складу державної екзаменаційної комісії входять:

Дятловський В.В., голова комісії, начальник управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Одеській області;
Пігарєв Ю.Б., заступник голови комісії, к.ф-м.н., доцент, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України;

члени комісії: Куспляк І.С., к.політ.н., доцент, доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України та Сметаніна Л.С., к.пед.н., доцент, доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України,

та екзаменатори – Лесик О.В., к.держ.упр., старший викладач кафедри публічного управління та регіоналістики Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України та Білорусов С.Г., к.т.н., доцент, доцент кафедри державознавства і права Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

Секретар комісії: Граматик О.В., провідний фахівець кафедри електронного урядування та інформаційних систем Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

Майбутні магістри публічного управління та адміністрування продемонстрували глибокі знання у галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та сфери цифрового врядування, а шість слухачів, а саме: Бурковська Тетяна Миколаївна, Копиченко Іван Юрійович, Михеєва Катерина Вікторівна, Ніколайчук Станіслав Володимирович, Попов Володимир Леонідович та Харченко Жанна Олегівна отримали відмінні оцінки.

Також дивіться інші новини