«Інформаційне суспільство та сталий розвиток»

18 травня 2020 року відбулася науково-практична конференція «Інформаційне суспільство та сталий розвиток» кафедри електронного урядування на інформаційних систем у он-лайновому режимі у рамках заходів до Днів науки та Європи в Україні в ОРІДУ НАДУ при Президентові України. На конференцію буди подані матеріали від науково-педагогічних працівників Львівського та Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки  Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ), Національного  університету «Одеська Юридична Академія» (м. Одеса), Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). ОРІДУ НАДУ при Президентові України було представлено науково-педагогічними працівниками та аспірантами кафедр  глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, економічної та фінансової політики, регіональної політики та публічного управління, а також кафедри електронного урядування на інформаційних систем. Крім того, матеріали надали студенти факультету менеджменту та бізнес технологія ОРІДУ НАДУ при Президентові України та Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Для проведення заходу була використання платформа Google Hangouts Meet, яка себе добре зарекомендувала на багатьох заходах кафедри при проведенні лекційних та практичних занять, як на факультетах інституту, так і по лінії підвищення кваліфікації публічних службовців.

Відкрив конференцію Ю. Пігарєв, завідувач кафедри. Він привітав учасників конференції з Всесвітнім днем електрозв’язку та інформаційного суспільства (WTISD – World Telecommunication and Information Society Day) та звернув увагу на проблематику 2020 року, яку окреслив Міжнародний Союз Електрозв’язку. Як зазначив у своєму посланні генеральний секретар Міжнародний Союз Електрозв’язку Хоулін Чжао, необхідно об’єднати наші зусилля в просуванні Порядку денного МСЕ «З’єднаємо до 2030 року» – загальній глобальній концепції подолання цифрового розриву та використання потенціалу інформаційного-комунікаційних технологій для підтримки виконання Порядку денного в області сталого розвитку на період до 2030 року.

Дуже корисним та дискусійним був виступ науково-педагогічних працівників кафедри прикладної математики та інформатики Черних В. та Корабльова В. Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса) на тему «Використання технології доповненої реальності в початковій школі». Доповідь супроводжувалася демонстрацією конкретних прикладів використання технології доповненої реальності (AV – augmented virtuality). Учасники конференції почали дискутувати о можливості застосування такої технології в закладах вищої освіти а також у сфері публічного управління та адміністрування, особливо при наданні адміністративних послуг.

Дуже цікавим виявилася доповідь доцента кафедри регіональної політики та публічного управління Євстюніної В. щодо цифрового етикету в цифрову епоху.  Порушена проблема не знайшла жодного байдужого серед учасників. На підняту тему окликнулися усі, від студентів та аспірантів, до навчених життєвим досвідом науково-педагогічними працівниками. Дискусія залишила більше запитань ніж відповідей.

Заслуговує на увагу і виступ доцентів кафедри електронного урядування та інформаційних систем Макарової І. та Сметаніної Л. на тему «Розмежування сутності понять цифровізація та цифрова трансформація». Доповідачі зазначили, що на превеликий жаль український науковий простір не приділяє належної уваги трактуванню термінів, які приходять до нас з англомовних джерел (digitalization та digital transformation).

Активну участь у обговорені питань щодо цифрового врядування брав начальник відділу комп’ютеризації департаменту фінансів Вінницької міської ради, магістр публічного управління та адміністрування Ю. Бузиновський.

Ю. Пігарєв зупинився на цифровізації державного (GovTech) та громадянського (Civic Tech) секторів. Він прослідкував основні етапи цифрового розвитку починаючи з етапу оцифрування і закінчуючи технологічними платформами. В якості технологічної платформи у секторі GovTech запропонована модель корпоративної компанії Gartner. Для сектору Civic Tech характерні підходи Smart City 1.0 на основі розширеної телекомунікаційної інфраструктури на основі використання Інтернет речей (Internet of Thinks) та підходу Smart City 2.0 – платформи на основі відкритих та великих даних та аналітики даних.

На завершені були прийняти рішення щодо подальшої співпраці кафедри прикладної математики та інформатики Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського та кафедри електронного урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

Також дивіться інші новини