Студентський науково-дослідний гурток «Інформатик»

Кафедрою електронного урядування та інформаційних систем на базі навчально-наукової лабораторії інформаційних технологій в електронному врядуванні організована
робота постійно діючого науково-дослідного студентського гуртка «Інформатик», який об’єднує зацікавлених студентів спеціальностей «Публічне управління та
адміністрування» і «Менеджмент» ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Керівниками гуртка організуються зустрічі молодих науковців щомісяця.

До обговорення студентів пропонуються актуальні дискусійні питання розвитку сучасних
інформаційних та цифрових технологій. Студенти працюють над обраною тематикою як
самостійно так і в проектних групах. Результати роботи гуртка оприлюднюються у науково-практичних конференціях
для студентів та молодих науковців. Так, за останні два роки члени клубу стали учасниками конференцій:
1. Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція за
міжнародною участю «Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології» : ОРІДУ
НАДУ при Президентові України
2. Щорічна всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика,
інформаційні системи та технології» : Універсиетет Ушинського;
3. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вектор розвитку
цифрового менеджменту» : м. Полтава
4. Онлайнова науково-практична конференція “Інформаційне суспільство та сталий
розвиток”: ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
Організатори клубу бажають наснаги та успіхів нашим учасникам і сподіваються, що отриманий досвід та компетентності стануть надійним підґрунтям для розвитку подальшої
наукової та професійної роботи студентів.

Також дивіться інші новини